Yin yoga TT 200 tim

YIN YOGALÄRARUTBILDNING 200 TIM

Fördjupa dig i den mjuka vishetens väg

 

Välkommen till vår 200 timmars yin yogalärarutbildning!

Välkommen till yin yoga meditations yin yogalärarutbildning, en resa djupare in på den mjuka vishetens väg. Vår utbildning är en övergripande yin yogautbildning som består av 5 moduler om sammanlagt 200 timmar av teoretiska och praktiska studier i yin yoga. Utöver grundutbildningen som är steg 1, så räknas alla övriga moduler som steg 2 och kan tas i vilken ordning som helst.

 

STEG 1

Grundutbildning 50 tim - Anatomi och individanpassad yin yoga

 

STEG 2

Fördjupningsutbildning 40 tim - Extra allt

 

På olika moduler kommer det ibland utöver ordinarie lärare och assistenter även finnas olika externa lärare som undervisar om sina huvudämnen.

Första modulen är en 50 timmars grundutbildning med särskilt fokus på anatomi och individanpassad yoga. Därefter följer fyra olika fördjupningsmoduler med särskild inriktning på olika aspekter av yin yoga: extra allt (komplementära praktiker), filosofi, traditionell kinesisk medicin (TKM) och restorative yoga.

Fördjupningsutbildningarna riktar sig till dig som redan har en grundkurs i yin yoga (eller någon annan yogalärarutbildning) och som längtar efter ytterligare fördjupning.

För att gå någon av fördjupningsmodulerna krävs att du antingen gått vår yin yogalärarutbildning - grundutbildningen 50 timmar eller någon annan motsvarande yin yoga TT (teachers training).

Det är också möjligt att gå fördjupningsmodulerna om du är utbildad yogalärare i något annat än yin yoga. Vill du undervisa i yin yoga så är det dock grundutbildningen som gäller.

Grundkursen och fördjupningskurserna leder, tillsammans med inlämnade hemuppgifter, till vår yin yogalärarcertifiering 200 timmar.

För varje ny avslutad utbildningsmodul får du ytterligare verktyg för att utveckla din roll som yin yogalärare och större trygghet i att undervisa yin yoga. Efter varje genomförd modul får du ett diplom.

 

Varför denna utbildningen?

Det finns förstås flera bra yin yoga TT. Så varför välja just denna? Här är några goda anledningar:

  • Yin yoga med Surya. Meditativ, praktisk, filosofisk, varierande.
  • I Stockholm äger utbildningen äger rum i Hjärtats fantastiska lokaler med en härlig atmosfär.
  • Ofta externa experter och extra lärare. Flera olika röster.
  • Kompetenta och fantastiska assistenter. Lärartäthet och möjlighet till individuell hjälp.
  • Gedigen och essensfull utbildning, både praktisk och filosofisk.
  • Bra utbildningsmaterial att återvända till.
  • Prisvärd
  • Ambitiöst och lättillgängligt upplägg.
  • Fördjupningsmöjligheter upp till 200 timmar.

Investering

28 000 kronor för samtliga 5 moduler.

Obs bindande anmälan.

 

Utbildningstillfällen

Grundutbildningen - 50 timmar - Steg 1

Borntorpet: 27 mars-1 april 2018

Stockholm: 14-16 sept & 12-14 okt 2018

 

Extra allt - 40 timmar - Steg 2

Stockholm: 19-22 juli 2018

 

Filosofi - 30 timmar - Steg 2

17-19 augusti 2018 Stockholm

 

Traditionell Kinesisk Medicin - 40 tim - Steg 2

Stockholm: 3-6 januari 2019

 

Restorative yoga - 40 timmar - Steg 2

Stockholm: 28-31 mars 2019

 

Anmälan

Du kan antingen anmäla dig till en modul åt gången eller till hela utbildningen och samtliga 5 moduler.

Om du anmäler dig till hela utbildningen (obs bindande anmälan) får du ett rabatterat pris och betalar 28 000 kronor istället för 31 600 kronor. Observera dock att anmälan till samtliga moduler ger dig rätt att gå modulerna när de kommer men att utbildningstillfällen kan ställas in om det är för få anmälda.

Anmälan sker genom att du betalar in en anmälningsavgiften om 1000 kronor (eller 5000 kronor om du anmäler dig till hela utbildningen) eller hela kursavgiften på

konto:

Clearnr: 8105-9

Kontonr 964586594-1

 

För dig som betalar internationellt är det följande nummer som gäller:

IBAN: SE08 8000 0810 5907 4166 8636

SWEDBANK BIC: SWEDSESS

Klaus Surya Kontis, Swedbank

 

OBS Glöm inte att ange namn och "Yin TT: 200", när du betalar in samt skriv ett mail till surya@yinyogameditation.se

Aktuellt

 

Yin TT - Grundutbildning 50 tim

Borntorpet - Shambala Gatherings

27 mars - 1a april, 2018

 

Yin TT steg 2 - Extra allt 40 tim

Stockholm - Huddinges Hjärta

19-22 juli, 2018

Kontakt

 

E-post: surya@yinyogameditation.se

Mobil: +46 (0) 733 197010

Instagram: @yinyogamedsurya