Vad är yinyoga?

Yin yoga - Den mjuka vishetens väg

Yin yoga är en långsam och mjuk praktik där framför allt liggande och sittande yogapositioner avslappnat hålls ett längre tag upp till fem minuter eller mer med ett inkännande och tillåtande förhållningssätt. Det finns cirka 20 klassiska yin yogapositioner samt variationer. Positionerna kan verka enkla vid första anblick men utmaningen ligger i att avslappnat förbli i positionerna och odla inre stillhet. Vi kan förstå yin yoga utifrån flera olika nivåer eller dimensioner av vårt varande:

 

På den fysiska nivån så arbetar vi med ben, leder och fascia. Det finns inget estetiskt ideal vilket gör yin yoga väldigt befriande. Istället har vi ett funktionellt och individanpassat förhållningssätt.

 

På energinivån har praktiken sina rötter i taoistisk yoga och här använder vi oss både av klassisk och modern förståelse av kroppens energikanaler (ibland kallat meridianer) och fascia för att uppnå balans och harmoni i den subtila kroppen.

 

På en emotionell och mental nivå ("heartmind") innebär yin yogan både en förberedelse för meditation och en meditation i sig själv. En central del av yin yoga handlar om att odla inre stillhet och introspektion. Paul Grilley uttrycker det med orden: "Yin Yoga is a Quiet Practice."

 

På en filosofisk och andlig nivå så kan yin yoga beskrivas som konsten att släppa taget eller som konsten att acceptera det som är. Genom vår yin yogapraktik skapar vi utrymme för att rikta sökljuset inåt och bara vara. Kroppens och hjärtats vishet får plats. På så sätt blir yin yoga en motkraft till vår stressade och prestationsinriktade kultur och ett uttryck för "den mjuka vishetens väg". Avslappning & acceptans, inkännande & inväntande, tålamod & affekttolerans, stillhet & närvaro, medkänsla & omsorg - alla är de kvalitéer inom oss som vi kan välja att bejaka och återvända till och en del av den mjuka vishetens väg. Plötsligt växer vår praktik till att omfatta hela livet, till att dag för dag och stund för stund återvända till vårt sårbara hjärtas skönhet, platsen där den mjuka vishetens väg naturligt löper fram.