Yin yoga TT 50-200-400 tim

Yin yogalärarutbildning

50, 200 eller 400 timmar

YIN YOGALÄRARUTBILDNING

50, 200 ELLER 400 TIMMAR

Fördjupa dig i den mjuka vishetens väg


Välkommen till vår 50, 200 eller 400 timmars yin yogalärarutbildning!

Välkommen till yin yoga meditations yin yogalärarutbildning, en resa djupare in på den mjuka vishetens väg. Vår utbildning är en övergripande yin yogautbildning som består av 10 moduler av teoretiska och praktiska studier i yin yoga som du kan välja fritt ibland för att sätta ihop 50, 200  eller eller ta samtliga för 400 timmars utbildning. Utöver grundutbildningen på 50 timmar som är steg 1, så räknas alla övriga moduler som steg 2 och kan tas i vilken ordning som helst.


STEG 1 - Grundutbildning

Grundutbildning 50 tim - Anatomi och individanpassad yin yoga


STEG 2 - Fördjupningsutbildningar

Yin TT - Extra allt - 40 tim

Yin TT - Filosofi - 30 tim

Yin TT- Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) - 50 tim

Yin TT - Restorative yoga - 40 tim

Yin TT - Att arbeta med döden & sorg - 40 tim

Yin TT - Hormonyoga - 30 tim

Yin TT - EcoYoga - 40 tim

Yin TT - Qigong - 40 tim

Yin TT - Meditation & Mindfulness - 40 tim


STEG 3 - Terapeututbildning

Terapeututbildning 100 tim


Förkunskapskrav

Fördjupningsutbildningarna (steg 2) riktar sig framför allt till dig som redan har en grundkurs i yin yoga (eller någon annan yogalärarutbildning) och som längtar efter ytterligare fördjupning.

Vissa av fördjupningskurserna är möjliga att gå utan att ha gått grundkursen (steg 1) eller ha motsvarande kunskap.


För att kunna undervisa i yin yoga behöver du ha gått steg 1 grundutbildningen.

De flesta fördjupningsmodulerna kräver dock att du antingen gått vår yin yogalärarutbildning - grundutbildningen 50 timmar eller någon annan motsvarande yin yoga TT (teachers training).

Det är också möjligt att gå fördjupningsmodulerna om du är utbildad yogalärare i något annat än yin yoga. Vill du undervisa i yin yoga så är det alltid grundutbildningen som gäller.


Grundutbildningen och fördjupningsutbildningar om sammanlagt 200 timmar leder till vår yin yogalärarcertifiering 200 timmar. Det finns också möjlighet att få en 400 timmars certifiering om du tar samtliga utbildningsmoduler. För varje ny avslutad utbildningsmodul får du ytterligare verktyg för att utveckla din roll som yin yogalärare och större trygghet i att undervisa yin yoga.

Efter varje genomförd modul får du ett diplom. På olika moduler kommer det ibland utöver ordinarie lärare och assistenter även finnas olika externa lärare som undervisar om sina huvudämnen.


För att kunna delta i steg 3 terapeututbildningen (100 tim) krävs att du har sammanlagt 200 timmar steg 1 och steg 2 utbildningar.


För förkunskap på respektive steg 2 utbildning läs på just den kursbeskrivningen.


Varför denna utbildningen?

Det finns förstås flera bra yin yoga TT. Så varför välja just denna?

 • Det allra bästa är förstås att läsa vad andra deltagare har tyckt om utbildningen!
 • Yin yoga med Surya. Meditativ, praktisk, filosofisk, varierande.
 • I Stockholm äger utbildningen oftast rum i Hjärtats fantastiska lokaler.
 • Ofta externa experter och gästlärare. Flera olika röster.
 • Kompetenta och fantastiska assistenter. Lärartäthet och möjlighet till individuell hjälp.
 • Gedigen och essensfull utbildning, både praktisk och filosofisk.
 • Påkostat och gediget utbildningsmaterial att återvända till.
 • Prisvärd.
 • Ambitiöst och lättillgängligt upplägg. Inga prov utan deltagande som krav för godkänd.
 • Möjlighet till 200 eller 400 timmar certifiering.
 • Fördjupningsmöjligheter upp till 400 timmar.
 • Möjlighet att vidareutbilda dig till yin yogaterapeut.

Investering

33 000 kronor för 5 valfria moduler.

64 000 kronor för samtliga 10 moduler.

Obs bindande anmälan. Om en utbildning är "in house" kan kostnader för kost och logi tillkomma! 


Det går självklart också att betala för varje enskild modul.


Nedanstående tillfällen är preliminära och kan komma att ändras.


Utbildningstillfällen

Grundutbildningen - 50 timmar - Steg 1

Stockholm: 22-24 sept & 3-5 dec 2021


Extra allt - 40 timmar - Steg 2

Sundsvall: 18-22 november 2021


Filosofi - 30 timmar - Steg 2


Traditionell Kinesisk Medicin - 50 tim - Steg 2


Meditation & Mindfulness - 40 timmar - Steg 2


EcoYoga - 40 timmar - Steg 2

2022


Döden & Sorg - 40 timmar - Steg 2


Restorative yoga - 40 timmar - Steg 2

Stockholm: 4-7 november 2021


Qi Gong - 40 timmar - Steg 2


Hormonyoga - 30 timmar - Steg 2


Anmälan

Du kan antingen anmäla dig till en modul åt gången eller till 5 eller 10 moduler.

 

Om du anmäler dig till hela utbildningen (obs bindande anmälan) får du ett rabatterat pris och betalar 33 000 kronor respektive 64 000 kronor. Observera dock att anmälan till flera moduler ger dig rätt att gå modulerna när de kommer men att utbildningstillfällen kan ställas in om det är för få anmälda.

 

Anmälan sker genom att du betalar in en anmälningsavgiften om 2000 kronor (eller 5000 respektive 10000 kronor om du anmäler dig till 5 respektive 10 moduler) eller hela kursavgiften direkt på konto:

BG 5091-9430


För dig som betalar internationellt är det följande nummer som gäller:

IBAN: SE08 8000 0810 5907 4166 8636

SWEDBANK BIC: SWEDSESS

Klaus Surya Kontis, Swedbank


OBS Glöm inte att ange namn och "Yin TT: 200 eller 400", när du betalar in samt skriv ett mail till surya@yinyogameditation.se